Sir Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle

28. srpna 2011 v 20:43 | Grace
Sir Arthur Conan Doyle se narodil 22. května 1859 v Edinburghu; zemřel 7. července 1930. Život ohraničený těmito dvěma daty naplnil vrchovatě nejen tvůrčí prací spisovatele, ale i rozsáhlou občanskou aktivitou, která mu ve své době přinesla mezinárodní proslulost a inspirovala Francouze k tomu, že pro něho vymysleli přezdívku ,dobrý obr'.

Navštěvoval stonyhurstskou školu; medicínu studoval na edinburské universitě a říká se, že diagnostické metody jednoho z tamějších profesorů ho přivedly na ideu dedukční metody, které později v jeho knihách s takovým zdarem užíval Sherlock Holmes.

Lékařskou ordinaci si zprvu otevřel v Southsea a psát začal právě v době, kdy čekával na pacienty. Světová sláva, kterou sklidil za své knihy, korunovala už jen širokou popularitu člověka s pozoruhodné vznešenými cíli: mnohdy byl poslední nadějí "zločinců", kteří žádný zločin nespáchali, ale nedokázali se vymknout z osidel soudní mašinérie (stačí připomenout jen jeho úsilí dokázat nevinu v případě Oscara Slatera); aktivně se zabýval sportem v době, kdy to zdaleka nebylo tak obvyklé jako dnes; sám se několikrát osvědčil jako schopný detektiv a často býval žádán o pomoc; jako lékař se zúčastnil burské války; byl i kazatelem a misionářem.

Jeho největším úspěchem bylo vytvoření postavy Sherlocka Holmese, která si brzo získala mezinárodní uznání a trvale svého tvůrce odváděla od jiné literární práce, které on sám dával přednost. V jedné povídce Conan Doyle dokonce dopustil, aby byl Sherlock Holmes zabit, ale rozhořčení čtenářů (lidé začali po svém oblíbeném hrdinovi nosit smutek a bombardovali autora protestními dopisy) donutilo ho postavu slavného detektiva opět vzkřísit. Sherlocka Holmese zná celý svět, neví se ale už tak obecně, že jeho tvůrce kromě mnoha jiných prací napsal například i Historii búrské války. Vytvořil ostatně i další nezapomenutelné postavy, které přecházely z jedné jeho knihy do druhé; například postavu profesora Challengera nebo brigadýra Gerarda. V některých jeho knihách najdeme vědeckofantastické příběhy dávno předtím, než se tento druh literatury zformoval jako samostatný žánr. V pozdějších letech napsal i několik knih o spiritismu.

Conan Doyle první veřejně vystoupil pro změnu korunovační přísahy ve snaze odčinit křivdu vůči anglickým katolíkům; první varoval před hrůzami letecké a ponorkové války; byl horlivým propagátorem stavby tunelu pod Lamanšským kanálem; z jeho popudu byly do anglické armády zavedeny ocelové přilby a námořnictvo bylo vybaveno moderními záchrannými pásy; patřil k zakladatelům spolku Pilgrimů, který měl posílit anglo-americkou vzájemnost; byl předsedou spolku pro reformu rozvodového zákona a jeho účast na pověstném Edaljiho případu přiměla anglické ministerstvo vnitra ke zřízení apelačního soudu; napsal ve své době proslulou odpověď Bernardimu a jakoby na okraji veškeré ostatní činnosti i šestisvazkové dějiny první světové války.

A tak sir Arthur Conan Doyle patří nejen literatuře; Angličané ho právem považují za postavu mezinárodního významu: byl občanem celého světa a zároveň vzorem konkrétní angažovanosti ve prospěch svých spoluobčanů; věřil v suverenitu bystrého zdravého rozumu; celý život byl zastáncem spravedlnosti a hlasatelem snášenlivosti mezi lidmi.

Sir Arthur Conan Doyle byl britský spisovatel, proslulý především příběhy o Sherlocku Holmesovi jež zásadně ovlivnily podobu detektivního žánru. Původním povoláním byl lékař. Jako autor byl velmi plodný - jeho tvorba zahrnuje kromě detektivek také historické a fantastické povídky a romány, dramata, poezii a literaturu faktu. Působil rovněž jako válečný zpravodaj.

Zajímavostí je, že Doyle pocházel z celkem deseti dětí, z nichž sedm se dožilo dospělosti. Otec Charles, státní úředník, měl malířské nadání. Příjmení Conan, které začal Arthur Doyle užívat později, pochází od prastrýce Michaela Conana, bratra babičky z otcovy strany, který byl Arthurovým kmotrem.

První román Sherlocka Holmese napsal Doyle v roce 1886 a nesla název Studie v šarlatové. Román byl nejprve v několika nakladatelstvích odmítnut, avšak v následujícím roce byl otištěn v časopise Beeton's Christmas Annual a v roce1888 vyšel knižně.
Soubor:ArthurConanDoyle AStudyInScarlet.jpg

V roce 1890 vyšel druhý román o Sherlocku Holmesovi, Znamení čtyř.

V červnu 1891 vyšla v časopise Strand Magazine jeho povídka Skandál v Čechách, první ze série 12 příběhů Sherlocka Holmese, které pak vycházely každý měsíc. Povídky měly velký čtenářský ohlas. Vyšly rovněž knižně ve sbírce Dobrodružství Sherlocka Holmese v říjnu 1892 ve Velké Británii a Spojených státech.

A. Conan Doyle pokračoval v psaní povídek o Sherlocku Holmesovi pro časopis Strand Magazine. Byly nadále velmi úspěšné, avšak autor ztratil chuť na další pokračování, a proto nechal slavného detektiva zahynout v povídce Poslední případ, která vyšla v prosinci 1893. Druhá série povídek z časopisu Strand Magazine vyšla knižně v roce 1894 pod názvem Vzpomínky na Sherlocka Holmese.

A. Conan Doyle se opět vrátil k Sherlocku Holmesovi. Roku 1901 začal časopis Strand Magazine uveřejňovat na pokračování nový román Pes baskervilský, který vyšel následující roku také knižně. V říjnu 1903 vyšla v Strand Magazine povídka Prázdný dům, která zahájila nový cyklus 13 povídek o Sherlocku Holmesovi. Knižně vyšly ve sbírce Návrat Sherlocka Holmese roku 1905.

A. Conan Doyle napsal celkem 56 povídek a 4 romány s detektivem Sherlockem Holmesem, které mu přinesly slávu i peníze, přestože jako autor považoval za důležitější svou "vážnou" literaturu. Sherlock Holmes byl a stále je napodobován, parodován, vznikla další pokračování od jiných autorů, byl mnohokrát zfilmován a uveden v divadelních hrách. Stal se předmětem kultu, vydávají se časopisy věnované "holmesovským a watsonovským studiím", postavy Holmese a Watsona jsou chápány jako historické osobnosti, jejich život je předmětem rekonstrukcí. Sherlock Holmes byl rovněž inspirací pro detektivy řady autorů detektivního žánru, např. Hercule Poirota spisovatelky Agathy Christie, nebo pro podivínské detektivy nebo jiné hrdiny se svérázným charakterem řešící problémy deduktivními metodami, např. v televizních seriálech Columbo, Dr. House nebo Monk.

Sir Arthur Conan Doyle zemřel na selhání srdce ve svém domě Windlesham v Crowborough v roce 1930.

Hrob A. C. Doylea v Minstreadu, Anglie.

Odkazy:
- mlp.cz (knihy ke stažení)
 
 

Reklama